REKLAM YARATICILARI DERNEĞİ

RYD (Reklam Yazarları Derneği) bir grup reklam yazarı tarafından 1989 yılında kurulmuştur. “Reklam yazarlarının güçlerini birleştirerek ve bir reklam yazarlığı bilinci yaratarak, meslek çıkarlarını korumak...’ amacıyla kurulan dernek, 2001 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul ile Reklam Yaratıcıları Derneği adını almış ve tüm reklam yaratıcılarının mesleki çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden yapılanmıştır.

Bu yeniden yapılanma sonrasında; reklam sektöründe çalışan reklam yaratım yönetmenleri, reklam yazarları, reklam sanat yönetmenleri ve reklam grafikerlerinin de katılımıyla, reklam emekçilerinin en büyük yapılanmasından biri haline gelmiştir. Amaçları ve etkinlik alanları daha da genişlemiştir.

RYD'nin amacı:

Reklam yaratıcılarının aralarındaki mesleki dayanışmayı oluşturmak ve pekiştirmektir.

RYD'nin etkinlik alanları:

 • RYD, meslek kursları, meslek yayınları, seminerler, konferanslar, toplantılar, geziler gerçekleştirir,
 • Reklamcılık ve sanat alanında çalışan bütün eğitim kurumları, ticari firmaları ve yapılarıyla işbirliğine girer.
 • Uluslararası Ticaret Odası'nın belirlediği Reklam Ahlak Yasası ve benzeri kurallara uyulmasını destekler. Aynı şekilde Reklam Özdenetim Kurulu ́nun belirlediği esasları da dernek ilkesi olarak kabul eder. Üyelerinin uymasını şart koşar.
 • Yönetim Kurulu, reklam sektörünün gelişmekte olduğu diğer illerde talep olması durumunda o merkezlerde temsilciler atar.
ryd başkanları
Ryd Yönetim Kurulu

ÜYELİK

Reklam yaratım süreci içinde yer alan reklam yaratım yönetmeni, reklam yazarı, reklam sanat yönetmeni ve reklam sektöründe çalışan grafikerler Reklam Yaratıcıları Derneği´ne üye olabilirler.

Üye olmak için üyelik koşullarımızı inceleyebilirsiniz.

ÜYELİK KOŞULLARI

Üye adayları;

 • 18 yaşını doldurmuş,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip,
 • Dernekler Yasası´nın 4. maddesine göre dernek kurması yasaklanmamış,
 • Sektördeki stajyerliğini veya asistanlık dönemini tamamlamış, işini tek başına yapabilir duruma gelmiş,
 • Asıl mesleğinin reklam sektöründe belirttiği dal olması,
 • Mevcut üyelerden en az birinin referansını alması,
 • Sektörde çalıştığını (şu an çalışmıyor olsa bile) belgeleyen bir dokümanın bulunması (bordro, kurum yetkililerince verilmiş çalıştığını belirten onaylı bir belge gibi),
 • Belirlenen aidatı ve giriş ödentisini ödemeyi kabul ederek üstlenmiş olması gerekmektedir.

Üyelik başvurusu, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır, başvuru yapana bildirilir ve istenilen evraklar tamamlanıp ödentiler ödenince de üyelik başlar.

Üyelik Başvuru Formu

RYD Dernek Tüzüğünü okudum. Üyelik koşullarını kabul ediyor ve üye olmak istiyorum.